Vitrīna

Izvēlieties profila klasi

Profila krāsa (ārpuse)

Profila krāsa (iekšpuse)

Stikla paketes biezums

Skaits

(cm) augstums

(cm) platums

Piezīmes

Logs ar vienu vērtni

Izvēlieties profila klasi

Profila krāsa (ārpuse)

Profila krāsa (iekšpuse)

Stikla paketes biezums

Skaits

(cm) augstums

(cm) platums

Piezīmes

Divdaļīga vitrīna

Izvēlieties profila klasi

Profila krāsa (ārpuse)

Profila krāsa (iekšpuse)

Stikla paketes biezums

Skaits

(cm) augstums

(cm) platums

Piezīmes

Divdaļīgs logs ar vienu vērtni

Izvēlieties profila klasi

Profila krāsa (ārpuse)

Profila krāsa (iekšpuse)

Stikla paketes biezums

Skaits

(cm) augstums

(cm) platums

Piezīmes

Divdaļīgs logs ar divām vērtnēm

Izvēlieties profila klasi

Profila krāsa (ārpuse)

Profila krāsa (iekšpuse)

Stikla paketes biezums

Skaits

(cm) augstums

(cm) platums

Piezīmes

Divdaļīgs logs (štulps) ar divām veramām vērtnēm

Izvēlieties profila klasi

Profila krāsa (ārpuse)

Profila krāsa (iekšpuse)

Stikla paketes biezums

Skaits

(cm) augstums

(cm) platums

Piezīmes

Vitrīna ar "T" veida dalījumu

Izvēlieties profila klasi

Profila krāsa (ārpuse)

Profila krāsa (iekšpuse)

Stikla paketes biezums

Skaits

(cm) augstums

(cm) platums

Piezīmes

Logs ar "T" veida dalījumu (štulps) ar divām vērtnēm

Izvēlieties profila klasi

Profila krāsa (ārpuse)

Profila krāsa (iekšpuse)

Stikla paketes biezums

Skaits

(cm) augstums

(cm) platums

Piezīmes